Onze algemene voorwaarden

 • Lessen worden verzorgd in de muziekstudio Jan-Marie.
 • De lestijd(en) zullen in goed overleg worden bepaald.
 • Een les die uitvalt doordat een docent verhinderd is, zal niet in rekening gebracht worden.
 • Indien de cursist verhinderd is zal deze wel in rekening worden gebracht. Noodgevallen en/of andere calamiteiten daargelaten. Een berichtje wordt altijd op prijs gesteld.
 • Aan het eind van de maand ontvangt u een factuur.
 • Betaling graag binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer NLRABO0112244114 ovv het factuurnummer t.n.v. Studio Jan-Marie a.u.b.
 • De opzegtermijn bedraagt 1 maand of het resterend deel daarvan.
 • We houden de schoolvakanties aan. In de vakantie zijn er geen lessen (dus ook geen lesgeld).
 • De muziekstudio is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging(en) van persoonlijke bezittingen.
 • De lessen duren 20 of 30 minuten per week. Op tijd zijn wordt zeer gewaardeerd.
Tarieven
 • 20 minuten onder 21 jaar € 10,50
 • 20 minuten boven 21 jaar € 12,50 (incl BTW )
 • 30 minuten onder 21 jaar € 13,50
 • 30 minuten boven 21 jaar € 15,78 ( incl BTW )

Tot binnenkort!